תות

עץ נשיר, מונה 10-15 מינים. הגיע לישראל ממדינות אסיה. צמח התות הינו חד ביתי או דו בייתי. בצעירותו העץ גדל מהר אך מאט את הקצב של צמיחתו בשלב מסויים ומגיע עד לגבוה של 10-15 מטרים. הצמח מפיץ את זרעיו ע"י ציפורים ועטלפים. מעלי העץ ניזונים זחלי טוואי המשי. לעצים צעירים הם מזיקים ולבוגרים פחות. את טוואי המשי מגדלים בעיקר בסין, שהיא היצרנית הגדולה היותר של משי. שם מגדלים את עצי התות במטעים גדולים. תקופת לבלוב בחודש אפריל ולקראת מאי הפירות מבשילים.

בישראל נפוצים 3 סוגים עיקריים: תות שחור, תות לבן ותות פקיסטני.